Program for Forum Farge 2014

Forum Farge 2014Forum Farge 2014 står for døren, og et spennende program har blitt satt sammen. Det blir blant annet presentasjoner om arkitektur, fargeblindhet, og kunst fra foredragsholdere som Bruno Laeng, Jon Yngve Hardeberg, Edwin Verweij og Claudia Moscoso.

Fullt program finnes på http://www.forumfarge.no/?page_id=132 

Årsmøte Forum Farge

Samtidig som Forum Farge 2014 vil det blir arrangert årsmøte for Forum Farge. Dette holdes 21. mars fra kl. 1145 – 1300 på Høgskolen i Gjøvik. Årsmøtet er åpent for alle medlemmer av Forum Farge.

Saksliste årsmøte for Forum Farge

  • Velge dirigent og 2 representanter til å signere protokoll
  • Årsmelding
  • Regnskap (status)
  • Fastsette kontigent
  • Vedta budsjett
  • Valg av valgkomitee
  • Eventuelt