Fargegjengivings-eksperiment: nå også på norsk

Velkommen til å delta i et flerspråklig eksperiment som retter seg mot navn på farger. Det  utgjør en del av et forskningsprosjekt for fargebenevning og fargekategorisering innen ulike kulturer. Formålet er å forbedre den interkulturelle fargedialogen. Gjennom å delta, hjelper du til med å utvikle en web-basert modell for navngivning av farger. Eksperimentet tar 10 minutter, og du kan velge hvilket språk du vil bruke. Du kan delta ved å klikke på denne linken: http://www.colornaming.net/
whatcolourisit