Årsmøte 2017 Forum Farge  

Sted og tid: Arkitekthøgskolen i Oslo, 21. mars kl. 1520‐1600.

Saksliste for årsmøtet:

  • Velge dirigent og 2 representanter til å signere protokoll
  • Årsmelding
  • Regnskap
  • Fastsette kontingent
  • Budsjett
  • Valg