Årsmøte Forum Farge

Samtidig som Forum Farge 2014 vil det blir arrangert årsmøte for Forum Farge. Dette holdes 21. mars fra kl. 1145 – 1300 på Høgskolen i Gjøvik. Årsmøtet er åpent for alle medlemmer av Forum Farge.

Saksliste årsmøte for Forum Farge

  • Velge dirigent og 2 representanter til å signere protokoll
  • Årsmelding
  • Regnskap (status)
  • Fastsette kontigent
  • Vedta budsjett
  • Valg av valgkomitee
  • Eventuelt