forum farge

Forum Farge er et tverrfaglig, nasjonalt nettverk der et bredt spekter av fagområdet farge står i sentrum. Formålet er først og fremst å stimulere forskning om alle aspekter ved farge, å formidle forskningsbasert kunnskap, samt å tilrettelegge for anvendelse av denne kunnskapen for å løse fargerelaterte problemstillinger innen kunst, design, arkitektur, vitenskap og teknologi på nasjonalt plan. Dette skal gjøres på ulike måter, blant annet gjennom seminarer og workshops, men også gjennom deling av skriftlig materiale, nettbasert virksomhet, sosiale media osv. Denne hjemmesiden er for tiden under utvikling. Ta kontakt hvis du ønsker å bli medlem eller har andre spørsmål!