Om Forum Farge

Formål

Formålet til Forum Farge er å stimulere forskning om alle aspekter ved farge, å formidle forskningsbasert kunnskap om farge, og å tilrettelegge for anvendelse av denne kunnskapen for å løse fargerelaterte problemstillinger innen kunst, design, arkitektur, vitenskap og teknologi på nasjonalt plan.

Foreningen skal samarbeide med relaterte eksisterende organisasjoner nasjonalt og internasjonalt.

Styrets medlemmer

Leder: Mette L’orange UIB og KHIO
Nestleder: Kine Angelo (NTNU)

Kasserer: Lisbeth Larsen (Jotun)
Sekretær: Marius Pedersen (NTNU)
Styremedlem: Grete Smedal (Designfellesskapet)
Styremedlem: Jon Yngve Hardeberg (NTNU)
Styremedlem: Kiyoshi Yamamoto