Forum Farge er et tverrfaglig, nasjonalt nettverk der et bredt spekter av fagområdet farge står i sentrum.