Logo_of_the_International_Colour_Day-1.png

Om forum farge

Forum Farge er et tverrfaglig, nasjonalt nettverk der et bredt spekter av fagområdet farge står i sentrum. Det ble opprettet i 2013 av professorer ved undervisningsinstitusjonene KHIB (nå UIB, fakultet for Kunst, musikk og design), Høgskolen på Gjøvik (Fargelaboratoriet) (nå NTNU) og NTNU, fakultet for Arkitektur og design, for å kunne styrke fagområdet på et høyt faglig nivå. Forum Farge står nå også som nasjonalt medlem av AIC, International Colour Association.

Formål: Å stimulere forskning og undervisning rundt alle aspekter ved farge, å formidle forskningsbasert kunnskap om farge, og å tilrettelegge for anvendelse av denne kunnskapen for å løse fargerelaterte problemstillinger innen kunst, design, arkitektur, vitenskap og teknologi på nasjonalt plan. Dette skal gjøres på ulike måter, blant annet gjennom seminarer og workshops, men også gjennom deling av skriftlig materiale, nettbasert virksomhet, sosiale media osv. Foreningen skal samarbeide med relaterte eksisterende organisasjoner nasjonalt og internasjonalt. Det er har allerede opprettet flere nordiske forskningsnettverk og samarbeid. Forum Farges årskonferanse og andre arrangementer skal samle alle interesserte i farger, uansett profesjon.