Styret

 
Mette_lorangeA9304066-Edit.jpg

mette l’orange leder

Mette L'orange er ansatt i en 20% stilling ved KHiO som professor II i farge og har en 50 % professorstilling ved Universitetet i Bergen, Fakultet for kunst, musikk og design, Institutt for design. Hun er arkitekt MNAL og billedkunstner med utdanning fra Oxford Brookes University (BA), Arkitekthøgskolen i Oslo (MA) og Statens kunstakademi i Oslo. Hun har vært ansatt i 10 år som sivilarkitekt hos bl.a. Niels Torp as og ledet Institutt for Romkunst i 15 år. Egen praksis ved siden av undervisningen, med kunstprosjekter og oppdragsbasert fargesetting av byer, tettsteder og borettslag. Hun har blant annet skrevet boken Farger i Arkitekturen” (Scandinavian Press 2008)

 
Kine Angelo bilde SH.jpg

kine angelo nestleder

Kine Angelo er Universitetslektor ved NTNU – Fakultet for arkitektur og billedkunst, institutt for byggekunst, form og farge. Hun har 15 års praksis som interiørarkitekt i Norge, med ekspertise innen fargesetting i arkitektonisk kontekst – både interiører og eksteriører. Hun begynte på Fakultet for arkitektur og billedkunst, institutt for byggekunst, form og farge ved NTNU i 2010 som forsker og foreleser og har emneansvaret for masterkurset Arkitekturprosjektering med lys og farger. Andre oppgaver er organisering og undervisning på andre kurs, som Lys og farge og forskjellige EVU-kurs. Hun har vært gjesteforeleser ved Fakultet for arkitektur og billedkunst og Fakultet for produktdesign, hovedsakelig med fokus på temaene farge i arkitektur, fargeteori, persepsjon og NCS.

Kine er styremedlem ved Light & Colour Group, NTNU og jobber også som fargedesigner, med blant annet utarbeidelse av en fargeveileder for Trondheim Kommune.

Sarah.jpg

Sarah Leszinski sekretær

Sarah Leszinski er interiørarkitekt MNIL og har en mastergrad i interiørarkitektur, romdesign og møbeldesign fra Kunst- og Designhøyskolen i Bergen. Hun er en av få i Norge som har tatt fordypning i farge med fargeprofessor, arkitekt og billedkunster Mette L’orange som hovedveileder. I tillegg har hun en mastergrad i engelsk og kunsthistorie fra Københavns Universitet. Hun jobber som interiørarkitekt og med fargesetting på Koi Fargestudio. 

…lisbeth_larsen_fargesjef_jotun_2013-mr_7ijezoa.jpg

lisbeth larsen styremedlem & kasserer

Lisbeth Larsen er Global fargesjef i Jotun. Hun er ansvarlig for design og utvikling av Jotuns farger, og arbeider nært med arkitekter og designere ifm store internasjonale prosjekter. Lisbeths jobb innebærer i stor grad å utvikle gode kvalitetsfarger, og i et tett samarbeid med Jotuns Colour Technology Laboratory arbeides det med valg av riktige baser og fargeresepter. Dette igjen for at fargen skal inneha god opasitet og lav metameri.

Formidling av hva farger kan bidra med i vår hverdag er noe som Lisbeth brenner sterkt for, og i hennes mange seminarer tar hun for seg både forbrukerinnsikt, trender og fargeinspirasjon. Lisbeth er kjent for sine humørfylte talks – og sier selv at det er gleden over farger som bidrar til hennes gode humør.

heidi.jpg

Heidi Pettersvold Nygaard styremedlem

Heidi har jobbet som interiør arkitekt i over 20 år. Hun ble uteksaminert i 1993 etter å ha fullført sitt siste semester som utvekslingsstudent ved Middlesex University i London. Umiddelbart etter å ha avsluttet sitt masterstudie i interiør ved daværende SHKS – nå Kunsthøgskolen i Oslo (Oslo National Academy of the Arts) – bengynte hun i jobb hos RISS interiørarkitekter i Oslo. Etter å ha jobbet der i 8 år ble hun invitert til å slutte seg til Snøhetta da de ønsket styrke sin interiør avdeling. Hos Snøhetta har Heidi jobbet med varierte prosjekter som f.eks. Tverrfjellhytta på Dovre, Hjerkinn også kjent som The Reindeer Pavillion og Snøhetta Viewpoint. Et av de siste prosjektene Heidi har vært tett involvert i hos Snøhetta er Under, Europas første undervannsrestaurant som ligger i det lille tettstedet Båly, Spangereid, Lindesnes. Heidi har en sterk interesse i å fremme fargen i ethvert prosjekt hun er involvert i. Hun har sågar involvert seg i fargesetting og utforming av en rekke hjem.

peter.jpg

 Peter Nussbaum styremedlem

Peter Nussbaum fikk sin MSc i fargebildeteknologi fra Color & Imaging Institute, University of Derby, GB. Han fullførte sin doktorgrad i fargebildeteknologi i 2011 fra Universitetet i Oslo. I dag er han lektor ved NTNU, campus Gjøvik ved Institutt for Datateknologi og Informatikk.

Han underviser i kurs og moduler innen digital bildereproduksjon, fargestyring, fargesyn, og fargevitenskap. Han veileder en rekke bachelor-, mastergradsstudenter og doktorgradsstudenter (5). Han er også medlem av det Norsk laboratorium for farge og visuell prosessering (Fargelaboratoriet). Hans profesjonelle medlemskap omfatter bl.a. IS & T, TAGA, IARIGAI og IC.

…Yamamoto.jpg

 Kiyoshi Yamamoto styremedlem

Kiyoshi Yamamoto bor og arbeider i Bergen. Yamamoto tok sin Mastergrad i kunst ved Kunsthøgskolen i Bergen i 2013 og har studert ved London College of Fashion og Escala de Belas Arts i Rio de Janeiro. Yamamoto har i mange år vært svært inspirert og influert av kunstneren og tekstildesigneren Anni Albers, av hennes tanker, ideer, kunst, liv og posisjon i kunsthistorien. Albers tok i bruk tekstilindustrien og kunne produsere store og flere verk ut fra samme visuelle og taktile formspråk. Dette har influert Yamamotos måte å arbeide på, og han ser ingen motsetning i at noe industrielt også kan være unika og ren kunst.

tine-(1).jpg

Tine Hegli styremedlem

Tine Hegli en ansatt som professor ved Institutt for Arkitektur på Arkitektur -og designhøgskolen i Oslo. Hun underviser på masternivå innenfor feltet bærekraftig arkitektur.

Tine Hegli har sin mastergrad i arkitektur fra NTNU i 1997, hun har stor erfaring fra både nasjonale og internasjonale prosjekter. Hun har vært ansatt i det multinasjonale og tverrfaglige miljøet i Snøhetta siden 2001 og har fortsatt en stilling der, med fokus på prosjekter der det kreves spesialkompetanse på miljø og bærekraft.

Hegli har hatt sentrale roller i flere kjente prosjekter, som Operabygget i Oslo, Minnesmuseumspaviljongen for 11. september i New York og Kong Abdullaziz Senter for Verdens Kultur, Saudi-Arabia og jobbet tett med forskningsmiljøer ved både NTNU og Harvard University, der miljø og nullutslipp er sentrale temaer.

photo rigmor.jpg

rigmor baraas styremedlem

Rigmor Baraas er forskningsleder i Nasjonalt senter for optikk, syn og øyehelse. Hun arbeider med syn, optikk og ulike typer av brytningsfeil i øyet. Samtidig er hun opptatt av den funksjonelle betydningen av normal, nedarvet og alders-relatert strukturvariasjon i øyets fotoreseptorlag og retinale pigmentepitelcellelag med tanke på hvordan vi ser farger, mønster/detaljer og bevegelse, samt sensitivitet til lys og mørke. Andre fokusområder er blant annet fargekonstansen som har stor betydning for vår oppfattelse av farger samt døgn- og sesongrytmer og hvordan det påvirker øyevekst. I tillegg netthinnedystrofier og genetikk mm. Hun underviser i visuell persepsjon, psykofysikk, vitenskapelige metoder og veileder MSc/MPhil og PhD studenter.